• Šikmé železobetonové sloupy 

      Autor: Zažirej Stanislav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Práce se zabývá objekty se šikmými železobetonovými sloupy. Cílem je zjistit vliv aplikace šikmých podpor na konstrukci a porovnat varianty konstrukčního řešení vybraného objektu. V první části je uveden vliv tahových sil ...