• Návrh nadjezdu přes hluboký zářez 

      Autor: Nerad Jiří; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Zíka Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
      Tato bakalářská práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady realizovaných obloukových nadjezdů přes dálnice a zjednodušený návrh konkrétního betonového obloukového nadjezdu přes dálnici v hlubokém zářezu. ...