Now showing items 1-8 of 8

  • Autosalon, Louny 

   Author: Musil Luboš; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
  • Drátkobeton s hmotnostními dávkami drátků nad 100 kg/m3 

   Author: Černohubá Tereza; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh fotbalové tribuny 

   Author: Lavko Martin; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...
  • Návrh konferenčního stolku z lehkého betonu vyztuženého sítěmi 

   Author: Vastl František; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je dokázat a ukázat, že využití betonu není záležitostí pouze stavebnictví, ale že lze použít beton i v nábytkářském průmyslu. Budu se pokoušet o sestavení konferenčního stolku z lehkého ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Author: Bazgier Vojtěch; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Tlakem namáhané prutové prvky z vláknobetonu s recykláty 

   Author: Jarolím Mirek; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Varianty nosné konstrukce objektu tělocvičny 

   Author: Jordanová Michala; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce ...
  • Využití vláknobetonu v nosných prvcích střešních konstrukcí hal 

   Author: Back Tomáš; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)