• Návrh betonové rámové konstrukce SO 14-24-01 Boršov - Křemže, železniční jednokolejný most v km 4,172 

      Autor: Vlnatý Jakub; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Liko Peter
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
      Cílem této bakalářské práce je návrh železničního rámového předpjatého mostu pro přemostění koryta řeky. Hlavní náplní je analýza chování předpjatého rámu a statické řešení mostu. Výpočty vnitřních sil byly provedeny pomocí ...