• Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

   Autor: Reichl David; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Vinkler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy umístěné v ulici Pekařská. Cílem práce je návrh konstrukční varianty nosného systému. V rámci předběžného a podrobného ...
  • Užití metody příhradové analogie u stěnových konzol 

   Autor: Vinkler Marek; Vedoucí práce: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)