Now showing items 1-20 of 43

  • Analýza chování stropních železobetonových desek s prostupy 

   Author: Lamberková Kateřina; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou prostupů železobetonových stropních desek a jejich vlivem na chování konstrukce. V první části práce jsou popsány základní typy stropních železobetonových konstrukcí, způsob jejich ...
  • Analýza lokálně podepřených desek s prostupy 

   Author: Šašmová Lenka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Analýza vlivu statického působení desky na její tloušťku 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část studuje vliv různých způsobů podepření a pnutí desek (desky jednosměrně a obousměrně pnuté) na deformace desky a její tloušťku. Práce diskutuje ...
  • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Betonové skelety se změnou půsorysného umístění sloupů 

   Author: Vošahlíková Lucie; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Experimentální měření vlivu provzdušnění na smršťování betonu 

   Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Garáže v podzemí objektu banky 

   Author: Pekař Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hala se sportovním využitím - skatepark 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Konstrukční řešení - Budova pro podnikání 

   Author: Vítková Eva; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Konstrukční řešení betonových vazníkových systémů 

   Author: Novotný Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční řešení bytového objektu v Praze - Bubenči 

   Author: Hercigová Kristýna; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční řešení objektu s konferenčním sálem 

   Author: Slavata Martin; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je porovnat konstrukční varianty objektu s konferenčním sálem a provést návrh jedné vybrané varianty. Ve stručnosti jsou představeny jednotlivá konstrukční řešení, jejich výhody a nevýhody. Při návrhu ...
  • Konstrukční řešení prvků betonových schodišť a ramp v budovách 

   Author: Jakub Mazanec; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou schodišťových a rampových konstrukcí, zejména s přihlédnutím k technologiím betonu. Součástí je rozdělení schodišť a ramp do jednotlivých kategorií s jejich popisem a dále pak ...
  • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

   Author: Nagornykh Dmitriy; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Konstrukční řešení stavebních úprav rodinného domu 

   Author: Ješutová Veronika; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Konstrukční řešení stropů na větší rozpětí - historie a současnost 

   Author: Hora Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kontrola kvality při výrobě cementu 

   Author: Haase Michael; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kroucení železobetonových prvků 

   Author: Vesecký Jan; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce je zaměřena na problematiku kroucení železobetonových prutových prvků. V úvodu jsou popsány typické případy, při kterých ke kroucení dochází. Dále je podrobněji popsáno několik normových návrhových postupů a na ...
  • Metody přenosu zatížení ve skeletových systémech 

   Author: Outlý Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Montované systémy suterénních stěn 

   Author: Vysušil Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)