Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová retenční nádrž - studie vlivu jednotlivých parametrů na tloušťku stěny 

   Author: Vích Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je statická část návrhu železobetonové retenční nádrže. Cílem práce je předběžný návrh jednotlivých nosných konstrukcí a jejich podrobný návrh zaměřený na vodonepropustnost konstrukce. Dále ...