• Železobetonová retenční nádrž - studie vlivu jednotlivých parametrů na tloušťku stěny 

      Autor: Vích Michal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Tipka Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tématem této bakalářské práce je statická část návrhu železobetonové retenční nádrže. Cílem práce je předběžný návrh jednotlivých nosných konstrukcí a jejich podrobný návrh zaměřený na vodonepropustnost konstrukce. Dále ...