Now showing items 1-1 of 1

  • Principy hodnocení existujících betonových konstrukcí a jejich aplikace na mostní konstrukce 

   Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Machač Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá základními principy při hodnocení betonových mostních konstrukcí nedestruktivními a semidestruktivními metodami a stanovením jejich zatížitelnosti pomocí metody dílčích součinitelů. V praktické části ...