Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení výrobní haly s administrativní částí 

   Author: Pařízek Šimon; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební ...