Now showing items 1-1 of 1

  • Variantní návrh podzemního podlaží objektu administrativní budovy radnice 

   Author: Majerová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Schejbal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení podzemního podlaží objektu administrativní budovy. V rešeršní části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých řešení suterénních konstrukcí (bílá vana, černá vana, vana s ...