Now showing items 1-1 of 1

  • Alternativní návrh silničního mostu přes inundační území, cyklostezku a polní cestu 

   Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukčního řešení dvou mostních objektů. Oba mosty se nacházejí na přeložce silnice I/9 v úseku Nový Bor - Dolní Libchava. Jejich účelem je převést komunikaci ...