Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh fotbalové tribuny 

   Author: Lavko Martin; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...