Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce administrativní budovy při změně dispozice 

   Author: Krejčí Roman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá problematikou konstrukčních úprav zadané vícepodlažní budovy. Cílem práce bylo vypracování úprav betonové nosné konstrukce objektu jednak jako změnu projektu, tak i pro případ rekonstrukce části již ...