Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce silničního mostu z předpjatého betonu. Most slouží jako nadjezd přes dálnici D1 a převádí spojovací komunikaci mezi dvěma obslužnými zařízeními dálnice. ...
  • Návrh mostu z prefabrikovaných nosníků 

   Author: Mísař Petr; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu o dvou polích rozpětí 2 x 22,0 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě samostatné konstrukce šířky 14,5 m, resp. 22,75 m. Most má nosnou ...
  • Návrh zavěšené mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Author: Samek Daniel; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh zavěšeného mostu na plánovaném silničním okruhu kolem Prahy přes řeku Vltavu. Konstrukce je tvořena předepnutou šestikomorovou a dvoutrámovou konstrukcí zavěšenou na závěsech, které ...