• Budova polikliniky v Králově Dvoře 

   Autor: Šteidl Adam; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Bytový dům Gasperich 

   Autor: Koutný Karel; Vedoucí práce: Košatka Pavel; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V bakalářské práci se autor zabývá statickou částí projektu bytového domu Gasperich. Nosné konstrukce jsou navrženy ze zděných a monolitických železobetonových prvků. Zděné konstrukce jsou posouzeny ve výpočetním softwaru ...
  • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

   Autor: Nagornykh Dmitriy; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Návrh suternénní stěny 

   Autor: Punar Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnávací výpočet různých variant suterénní stěny. V praktické části jsou prezentovány výpočty stěn z cihel plných, tvárnic ztraceného bednění a železobetonu. Variantní řešení zděné ...
  • Rekonstrukce mateřské školy Nová, Mníšek pod Brdy 

   Autor: Karafiát Jan; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statické řešení styku žb stropu se zděnou stěnou 

   Autor: Plas Tomáš; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statický projekt "Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA" 

   Autor: Bílek Tomáš; Vedoucí práce: Dvorský Tomáš; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je vybraná ...
  • Suterénní stěna - srovnávací analýza 

   Autor: Kůřil Michal; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této práce je vypracování porovnání různých materiálových variant pro danou suterénní stěnu. Postupně jsou z hlediska únosnosti posouzeny různé materiálové varianty, jako jsou železobeton, tvárnice používané pro ...
  • Tabulky a interakční diagramy pro návrh vyztužených zděných stěn namáhaných bočním tlakem větru 

   Autor: Brotánek Tomáš; Vedoucí práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Variantní výpočet suterénní stěny 

   Autor: Trejbal Milan; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Obsahem této práce je vypracování variantního výpočtu suterénní stěny. V práci se v programu pro posouzení zděných suterénních stěn v1.1 posuzují stěny zděné s různými tloušťkami z keramických tvárnic Heluz, vápenopískových ...
  • Varianty konstrukčních řešení výrobní haly 

   Autor: Chmiel Marek; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh výrobní haly firmy vyrábějící hasící přístroje. Konstrukční systém je řešen v několika variantách spolu s výběrem nejvhodnější verze. Následuje výpočet zatížení a dále užitím programu ...