• Požární řešení administrativně-technologického objektu 

      Autor: Kloida Václav; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem bakalářské práce je požární řešení administrativně technologického objektu zázemí pro budoucí výrobní halu, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení, ...