• Vyztužování stropních desek na protlačení 

      Autor: Kirschbaum Jakub; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Tipka Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude navrhována dle postupu, který je uveden v ČSN ...