• Návrh lávky Rychtářka v Plzni 

      Autor: Junková Aneta; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Stempák David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem lávky Rychtářka v Plzni. Vede přes pozemní komunikaci a jedná se o její alternativní návrh. V rámci studie bylo vyhotoveno několik variant, poté byla jedna vybrána. Jejím chováním se ...