• Varianty nosné konstrukce objektu tělocvičny 

      Autor: Jordanová Michala; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vodička Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce ...