• Návrh obloukové mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

      Autor: Jelínková Radka; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem bakalářské práce je návrh obloukové mostní konstrukce na silničním okruhu kolem Prahy přes Vltavu u Suchdola. Práce obsahuje předběžný návrh variant a podrobnější řešení výsledné vybrané varianty. U této varianty ...