• Návrh nosné konstrukce nové administrativní budovy 

      Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Bakalářská práce řeší dva návrhy nosné konstrukce nové administrativní budovy. Cílem této práce je návrh, posouzení a výkresová dokumentace hlavních nosných prvků objektu se zaměřením především na stropní konstrukci, ...