Now showing items 1-1 of 1

  • Požární řešení Vila dům Na Hřebenkách 

   Author: Grenar Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá požárním řešením obytné budovy. V první části je řešeno po-žárně bezpečnostní řešení stavby, jsou určeny požární úseky, provedeno posouzení požární odol-nosti všech konstrukcí a posouzení evakuace ...