Now showing items 1-1 of 1

  • Průhyby stropních konstrukcí od smršťování 

   Author: Genserová Tereza; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení procentuálního podílu průhybu od smrštění na celkovém průhybu železobetonových stropních konstrukcí. Nejprve jsou popsány průhyby a smršťování. Dále jsou uvedeny výpočtové ...