Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vyztužení krátké konzoly a jeho experimentální ověření 

   Author: Piksa Michal; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modelů krátkých dvojkonzol vyztužených bez předpětí a s předpětím. Pro modely krátkých dvojkonzol byly navrženy rozměry a vyztužení podle normy ČSN EN 1992-1-1. Navržené modely krátkých ...