• Návrh předpjatého trámového mostu na dálnici D48 

      Autor: Bendík Václav; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu na dálnici D48. Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrám o šesti polích. Celková délka mostu je 265 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě ...