• Projekt nosné konstrukce administrativní budovy 

      Autor: Baborová Lenka; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Šeps Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Bakalářská práce se zabývá statickým řešení nosné konstrukce administrativní budovy ze železobetonu. Pro tento návrh je proveden předběžný statický výpočet s určením rozměrů všech železobetonových prvků a s ověřením reálnosti ...