• Návrh zavěšeného mostu přes Labe 

      Autor: Babica Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšeného mostu na estakádě přes Labe a k tomu odpovídající výkresové dokumentace. K návrhu konstrukce a jejímu výpočtu a posouzení slouží model vytvořený v programu SCIA Engineer 16.1, ...