• Social Welfare Centre 

      Autor: Adámková Sabina; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Bílý Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
      Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce