Now showing items 1-2 of 2

  • Creep and Shrinkage Analysis in Reinforced Concrete Structures during Construction of High-rise Buildings 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Šonka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   This thesis presents a simplified assessment of deformations of two reinforced-concrete high-rise buildings during construction, which are constructed at two different construction rates. The primary objective is the ...
  • Vyšetřování deformací železobetonového komorového nosníku raného stáří 

   Author: Šonka Štěpán; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Vyšetřování deformací železobetonových monolitických konstrukcí je aktuální téma vzhledem k dnes běžnému požadavku investorů na urychlení výstavby. Praktický cíl spočívá v určení doby, kdy je možno konstrukci odbednit a ...