Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh nosné konstrukce bytového domu 

   Author: Šrámek Miroslav; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce bytového domu ze železobetonu. Předběžný statický výpočet je proveden ve dvou variantách konstrukčního řešení stavby, a to pro nejvíce namáhané prvky. Varianta ...
  • Návrh nosné konstrukce nové administrativní budovy 

   Author: Janouch Petr; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Bakalářská práce řeší dva návrhy nosné konstrukce nové administrativní budovy. Cílem této práce je návrh, posouzení a výkresová dokumentace hlavních nosných prvků objektu se zaměřením především na stropní konstrukci, ...
  • Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru 

   Author: Schreiberová Hana; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování statické části projektu na stanici hasičského záchranného sboru. První část práce se skládá z návrhu dvou variant konstrukčního řešení (monolitické a prefabrikované) zadaného objektu ...
  • Návrh nosné konstrukce víceúčelové haly 

   Author: Farkaš Tomáš; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V této práci jsem se zaměřil na návrh nosné konstrukce víceúčelové haly. Konstrukční systém haly je navržen jako jednopodlažní a dvoupodlažní železobetonový montovaný skelet. V práci jsem zpracoval předběžný návrh tři ...
  • Penzion Kozí horka, Brno - Bystrc 

   Author: Šnobltová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce penzionu a podrobným návrhem desky 2.NP, včetně vyztužení. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě jehož výsledků byl ...
  • Villa Lea, Slatina - Františkovy Lázně 

   Author: Chromá Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce vily a podrobným návrhem schodiště, včetně vyztužení. Součástí práce jsou statické modely v programu Scia Engineer, na základě jejichž výsledků byl ...