Now showing items 1-5 of 5

  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Experimentální ověření vlastností betonu s recyklovaným kamenivem 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vláknobeton s recyklovaným kamenivem. Cílem této práce je porovnání výsledků naměřených hodnot s výsledky již realizovaného výzkumu, který byl proveden s obdobným materiálem. Teoretická pasáž ...
  • Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích 

   Author: Michal Vávra; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je řešena možnost kombinace ...
  • Projekt nosné konstrukce administrativní budovy 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešení nosné konstrukce administrativní budovy ze železobetonu. Pro tento návrh je proveden předběžný statický výpočet s určením rozměrů všech železobetonových prvků a s ověřením reálnosti ...
  • Výroba vláknobetonu v domácích podmínkách 

   Author: Ďureje Jakub; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Teoretická část bakalářské práce je odborná studie na téma vláknobeton a dále se zabývá betonáží v domácím prostředí. V experimentální části popisuje výrobu laboratorních zkušebních těles z vláknobetonu v laboratorním a ...