Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zavěšené konstrukce přes údolí Váhu 

   Author: Čítek David; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Silniční most přes řeku Berounku v Plzni 

   Author: Malecký Tomáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Čítek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem této práce je návrh alternativní mostní konstrukce k nově otevřenému mostu na silnici II/231 mezi Plzní a silnicí I/20. Podmínkou bylo zachovat polohu opěr, příčný řez a světlou výšku. Navržen je obloukový most ...