Now showing items 1-10 of 1

  acetabular component (1)
  acetabulární komponenta (1)
  additive manufacturing (1)
  aditivní výroba (1)
  deformation analysis (1)
  deformační analýza (1)
  digital image correlation (1)
  digitální korelace obrazu (1)
  finite element method (1)
  metoda konečných prvků (1)