Now showing items 1-2 of 1

    Historie příhradové konstrukce,typy krovů,vlastnosti dřeva,historické dřevěné spoje,případové studie,SCIA - numerické modelování,načítání,analýzy,Eurocode 5 návrhu kritérií,přehled pláty (1)
    History of Timber Framing,Types of Trusses,Timber Properties,Historical Timber Joints,Case Studies,SCIA - Numerical Modeling,Loading,Analysis,Eurocode 5 Design Criteria,Overview of Scarf Joints (1)