Now showing items 1-2 of 1

    Polymers, polyvinyl alcohol, Portland cement, cement mortar, recycled concrete, destructive and non-destructive testing, mechanical and physical properties, concrete structure (1)
    Polymery, polyvinylalkohol, portlandský cement, cementová malta, recyklovaný beton, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a fyzikální vlastnosti, struktura betonu (1)