Now showing items 1-2 of 1

    Recycled concrete,superplasticizer,solidification accelerator,mechanical properties,concrete masonry,filler,binder replacement (1)
    Recyklovaný beton,superplastifikátor,urychlovač tuhnutí,mechanické vlastnosti,betonové zdivo,plnivo,náhrada pojiva (1)