Now showing items 1-10 of 1

  direct integration (1)
  finite elements method (1)
  GPU computing (1)
  GPU programovanie (1)
  metóda konečných prvkov (1)
  modelovanie konštrukcií (1)
  Newmark's method (1)
  Newmarkova metóda (1)
  NVIDIA CUDA (1)
  paralelné výpočty (1)