Now showing items 1-6 of 6

  • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

   Author: Řehounek Luboš; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
  • Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars 

   Author: Nežerka Václav; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Mikromechanické hodnocení dentinu a skloviny s ohledem na mechanické vlastnosti umělých materiálů užívaných ve stomatochirurgii. 

   Author: Hájková Petra; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu dentinu a skloviny, zejména oblasti, které dosud nebyly dostatečně popsány. Analýza je prováděna metodou nanoindentace, která umožňuje podrobné zkoumání mikrostruktury zubních ...
  • Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů 

   Author: Jan Vozáb; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané ...
  • Poruchy budov způsobené ražením tunelů 

   Author: Hlavačka Martin; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Strukturní a materiálová analýza keramických materiálů 

   Author: Urbanová Soňa; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)