Now showing items 1-17 of 17

  • Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 

   Author: Jan Horych; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Rucki Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Hlavním úkolem práce bylo navrhnout a posoudit geometrii obvodového zdicího bloku s podíly recyklovaných surovin. Nejdříve byl určen základní tvar prvku a následně byla vyrobena série vzorků pro zjištění mechanických a ...
  • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

   Author: Čermáková Zuzana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...
  • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
  • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

   Author: Hanzálek Michal; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
  • Možnosti recyklace výrobků na bázi sádry 

   Author: Jakub Herrmann; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je otestování dvou sádrových pojiv a recyklátů na bázi sádrových pojiv, navržení optimálního množství náhrady sádry za použití recyklátů a stanovení souborů vlastností na vzorcích ztvrdlé ...
  • Návrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísad 

   Author: Hrůza Jaromír; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. ...
  • Návrh obvodového pláště z lité sádry 

   Author: Říha Josef; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Zelený Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Návrh vodorovného prvku na bázi sádry 

   Author: Šandera Ondřej; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Oulický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

   Author: Ďureje Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů na bázi sádry nedestruktivní metodou 

   Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium mikrostruktury smrkového dřeva 

   Author: Prošek Zdeněk; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studium vlastností kompozitního materiálu na bázi cementu a PVA 

   Author: Topič Jaroslav; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Svěrková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv mikromleté vápencové moučky na mechanické vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého polymerními vlákny 

   Author: Hlubocký Lukáš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá využitím odpadního materiálu na bázi vápence ve formě mikromleté vápencové moučky. Zaměřena je na cementové kompozity vyztužené rozptýlenou výztuží ve formě vláken s využitím mikroplniva. Práce ...
  • Vliv povrchového ošetření na vlastnosti cementové pasty 

   Author: Wagner Aleš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Dvorský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

   Author: Jaukl Milan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
  • Využití bakterií na remediaci trhlin v cementové pastě 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Využití nanotextilií jako ochranné vrstvy povrchů materiálů na bázi cementů 

   Author: Németh Tomáš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Vytlačilová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)