Now showing items 1-5 of 5

  • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

   Author: Petrou Margarita; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
  • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

   Author: Shaikh Nigar; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
  • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

   Author: Mordanova Anna; Supervisor: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Structural behaviour of masonry walls strengthened with mortar layers reinforced with FRP grids 

   Author: Garofano Angelo; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • The Effects of Bird Excrements on Copper and Bronze 

   Author: Balogh Kristen; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Geiplová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Diplomová práce řeší problém degradačního působení ptačích (zejména holubích) exkrementů na kovové materiály měď a bronz. Součástí práce je literární rešerše současných znalostí o materiálových vlastnostech mědi a bronzu ...