Now showing items 1-5 of 5

  • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednoduchý sdružený model pro tepelně technické posouzení stavební konstrukce 

   Author: Ženíšek Michal; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mikromechanická studie smrkového dřeva 

   Author: Kucíková Lucie; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Dřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva ...
  • Numerical Simulation of Cocciopesto-Based Masonry Structures 

   Author: Somr Michael; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Vliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitu 

   Author: Šulc Stanislav; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho ...