Now showing items 1-8 of 8

  • Dynamická analýza tribuny 

   Author: Hubka Jiří; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
  • Energosádra a možnosti její recyklace s ohledem na mechanické vlastnosti 

   Author: Hájková Andrea; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Hlisnikovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
  • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

   Author: Hanzálek Michal; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
  • Návrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísad 

   Author: Hrůza Jaromír; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů na bázi sádry nedestruktivní metodou 

   Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

   Author: Jaukl Milan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
  • Vlivy působící na mechanické vlastnosti sádry 

   Author: Dovrtělová Tereza; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)