Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

   Author: Daňková Michaela; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
  • Computational Modeling of Masonry Failure 

   Author: Westenenk Orrego Benjamín; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

   Author: Gálvez González Francisco; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
  • Procesor G-code pro simulaci 3D tisku 

   Author: Voříšek Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní proces. Základem vytvořeného ...
  • Řešení skořepinových Hexatrin konstrukcí 

   Author: Eliáš Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Využití grafických karet pro modelování konstrukcí 

   Author: Ivan Kimák; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Táto práca sa zaoberá numerickým modelovaním dvojrozmerných konštrukcií. Skúma efektivitu riešenia pohybových rovníc, pomocou metódy priamej integrácie. K riešeniu bola využitá paralelizácia výpočtov, ktoré boli realizované ...