Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a modifikace přechodových zón mezi vláknitou výztuží a cementovou matricí 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Potenciál mechanických vlastností vláknocementových kompozitních materiálů je značně limitován mezifázovou interakcí na rozhraní vláknité výztuže a cementové matrice. Obecně se předpokládá, že tento jev má podstatný význam ...
  • Micromechanics-Based Models of Cocciopesto Mortars 

   Author: Nežerka Václav; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)