Now showing items 1-1 of 1

  • The Effects of Bird Excrements on Copper and Bronze 

   Author: Balogh Kristen; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Geiplová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Diplomová práce řeší problém degradačního působení ptačích (zejména holubích) exkrementů na kovové materiály měď a bronz. Součástí práce je literární rešerše současných znalostí o materiálových vlastnostech mědi a bronzu ...