Now showing items 1-9 of 9

  • Mikromechanická studie smrkového dřeva 

   Author: Kucíková Lucie; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Dřevo je přírodní materiál široce využívaný pro stavební konstrukce. Ačkoliv se používá již po staletí, jeho vlastnosti stále nejsou plně prozkoumány. Díky vývoji laboratorních technologií je možné studovat strukturu dřeva ...
  • Modelování pilot v jílových zeminách 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování přístupového tunelu Evropská s použitím hypoplastického modelu jemnozrnných zemin 

   Author: Kadlíček Tomáš; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerical Evaluation of Bearing Capacity of the All Saint´s Church Walls in Broumov, CR 

   Author: Susanti Evi; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Kostel Všech svatých je součástí Broumovské skupiny kostelů, která významně prezentuje bohatství české barokní architektury v severočeském regionu. Kostel byl postaven proslavenou rodinou architektů, Dientzenhoferů. ...
  • Porovnání dvou přístupů k určení celkové odezvy kompozitů s viskoelastickou matricí 

   Author: Strádal Milan; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Poruchy budov způsobené ražením tunelů 

   Author: Hlavačka Martin; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Predikce odezvy geotechnické úlohy užitím Hoek-Brownova modelu - implementace a verifikace 

   Author: Tereza Poklopová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Nelineární Hoek-Brownovo kritérium porušení popisuje odezvu horninového masivu, přičemž k horninovému masivu je přistupováno jako k izotropnímu materiálu. Ve výpočtech metodou konečných prvků má kritérium porušení význam ...
  • Strukturní a materiálová analýza keramických materiálů 

   Author: Urbanová Soňa; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením 

   Author: Veronika Pavelcová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový ...