Now showing items 1-2 of 1

    aerodynamics, aerodynamic coefficients, experiment, bridge categorization, wind tunnel, wind load (1)
    aerodynamika, aerodynamické součinitele, experiment, kategorizace mostů, větrný tunel, zatížení větrem (1)