Now showing items 1-2 of 1

    Dotvarování od vysychání,základní dotvarování,smršťování,poddajnost,beton,poločas vysychání,norma,predikční model (1)
    Drying creep,basic creep,shrinkage,compliance,concrete,shrinkage halftime,standard,prediction model (1)