Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání a úprava duálních metod dělení oblasti pro úlohy modulární topologické optimalizace 

   Author: Tomáš Medřický; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je implementace, porovnání a kritické zhodnocení vhodnosti využití duálních metod doménové dekompozice na úlohy modulární topologické optimalizace. Naimplementovány byly metody založené na ...