Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza účinků změny teploty na stávající mostní konstrukci 

   Author: Revayová Kateřina; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Tato práce se zabývá problematikou zatížení teplotou na mostních konstrukcích. V teoretické části je uveden přístup norem a seznámení se sledovaným mostním objektem. Ve výpočetní části jsou pak zpracována a vyhodnocena ...